היתרונות ברישום בפנקס הקבלנים

לרישום חברות, שותפויות ויחידים בפנקס הקבלנים יתרונות רבים במאמר זה נביא את העיקריים שבניהם:

המישור הרגולטורי/חוקי

הרישום מאפשר בראש ובראשונה לקבלנים לקבל עבודות בסכומים גבוהים מכפי שניתן היה להם לקבל טרם הרישום. ע"פ חוק רישום  קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, קבלן שאינו רשום ואין זה משנה אם הוא יחיד, חברה או שוטפות אינו יכול לבצע עבודות הנדסה בנאיות בכל תחום שהוא מעבר לסכום המותר ע"פ חוק. כיום עומד סכום זה על סך שבין 45,000-80,000 ₪

דהיינו, קבלן שאינו רשום אינו ראשי לבצע עבודות הנדסה בנאיות מעבר לסכום זה. הגבלה זו מגבילה את הקבלן הפועל בתחום ואינה מאפשרת לקבלן לגדול ולהתפתח.  קבלן שרשום בפנקס הקבלנים יוכל לבצע עבודות הנדסה בנאיות בהתאם לגבול הסיווג שלו הקבועה בטבלת הסיווג ע"פ תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות.

המישור העסקי והכלכלי

קבלן שנרשם בפנקס הקבלנים ומקבל את הרישיון שלו נחשף לשוק חדש של לקוחות. חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות קובע רוב העבודות הקבלניות חייבות להתבצע ע"י קבלן רשום. הרשם מנחה את הקבלנים הרשומים להעסיק קבלני משנה האוחזים ברישיון כך שמרגע קבלת הרישיון נפתח בפני הקבלן שוק חדש של עבודות בסכומים גבוהים.

יתרון נוסף הינו האפשרות לגשת למכרזים עירוניים וממשלתיים, כיום ע"פ חוק חייבת הרשות המקומית ו/או ממשלת ישראל ו/או משרד הביטחון  להעסיק קבלנים רשומים בלבד, אלו הם דרישות המכרז וללא רישום בפנקס לא ניתן לגשת למכרזים.

המישור התדמיתי

הצגת רישיון קבלן יכולה להוות את הערך הנוסף בבחירת קבלן ע"י לקוח אף אם הצעתו יקרה יותר. כל הקבלנים נתקלים בלקוחות שמנסים שמציגים להם הצעות מחיר בסכומים נמוכים על מנת לקבל הנחה משמעותית.  הדרך המרכזית להתגבר על מכשול זה בקבלת עבודה היא הצגת רישיון קבלן, ע"י הצגת הרישיון הקבלן מבדל את עצמו  מקבלנים אחרים.

 

המישור התפעולי והכלכלי 

החוסר בעובדים בשוק העבודה היום הינו מהחמורים שידע המשק ובענף הבנייה והתשתיות בפרט. רישיון קבלן מאפשר לקבלנים לקבל עובדים פלשתינאים בענף הבניין והתשתיות. גיוס העובדים הזמין מאפשר לקבלן לגייס עבודות נוספות שיגדילו את הכנסתו.

מכל האמור לעיל עולה כדי לקדם את העיסוק בתחום חייב/ת החברה , השותפות או היחיד להירשם בפנקס ובכך לסלול את דרכו להצלחה בתחום העבודות ההנדסה הבנאיות.

 רישום קל מלווה ומסייעת לקבלנים בתהליך ההתפתחות הכלכלית והעסקית .  הניסיון ברישום קבלנים שרכשה רישום קל מיום הקמתה הינו ניסיון שאין שני לו. מעל 1700 לקוחות מרוצים שנרשמו בכ- 2500 ענפים שונים. המומחיות שרכשה רישום קל במשך השנים מאפשרת לה לבצע רישום בפנקס גם למי שאינו מחזיק בידו תעודת מהנדס או הנדסאי בניין, מומחיותה של רישום קל הינו בלמצוא פתרונות ייחודיים לכל לקוח כדי שיתאפשר רישומו בפנקס הקבלנים.

 

רישום מהיר

רישום עובדים פלסטינאים

רישום יעיל

רישום מקצועי

מחיר הגון

בין לקוחותינו

רישום קל מייעצת מבצעת רישום קבלנים  משנת 2011, במשך השנים האחרונות ביצענו  כ-   1000רישומים בתחומים שונים ומגוונים כגון, רישום בענפי משנה, ענפים ראשיים, רישום קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות ורישום מספר ספק במשרד הביטחון (מכרזים של משרד הביטחון). להלן רשימה חלקית של לקוחות שקיבלו רישיון מסוף שנת 2019 עד לימים אלו

דילוג לתוכן