הגדלת סיווג

תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), התשמ"ח-1988 קובעות את סיווג הקבלנים בענפים שבהם רשומים קבלנים בפנקס. בהתאם לתקנות ישנן חמש דרגות סיווג וכל דרגת סיווג מתייחסת להיקף הכספי המותר לקבלן לבצע בענף שבו הוא רשום באתר אחד

קבלן שנרשם לראשונה, נרשם בסיווג אחד סוג 1 הוא הסיווג הנמוך ביותר  (למעט ענף השיפוצים 131 ) וסוג 5 הוא הגבוה ביותר. במידה ועברה שנה  מיום רישומו של הקבלן בסיווג אחדו במידה ו יבצע הקבלן עבודה בסכום שמהווה לפחות 80% מהסכום הקבוע בסיווג  יוכל הקבלן להגיש בקשה להגדלת סיווג. יובהר כי למרות שרשום "עבודה אחת" בהתקיים תנאים מסויימים ומצטברים ניתן לבצע הגדלת סיווג גם בחיבור של שני עבודות יחד

רישום קל מלווה ומסייעת לקבלנים בתהליך ההתפתחות הכלכלית והעסקית. ליווי זה כולל ייעוץ והכנת בקשות להגדלות סיווג. מיום רישומו של קבלן בפנקס הקבלנים אנו ברישום קל ניתן לו את ההנחיות הנדרשות לצורך ביצוע עבודה המתאימה להגדלת הסיווג כך שבבוא היום הוא יהיה מוכן להזניק את עסקו לשלב הבא בהתפתחות העסקית. 

 

קבוצה סוג

קבוצה א' באלפי ש"ח

70%

קבוצה ב' באלפי ש"ח

70%

קבוצה ג' באלפי ש"ח

70%

ענף בניה למגורים בלבד במ"ר

70%

ק.

406*

—–

——

—-

——

—–

—–

—-

1.

1,836

1,285

3,007

2,104

4,905

3,434

2,000

1,400

2.

3,676

2,573

6,021

4,215

8,873

6,211

3,000

2,100

3.

7,350

5,145

12,042

8,429

17,744

12,421

5,000

3,500

4.

14,703

10,292

24,082

16,858

35,487

24,841

10,000

7,000

5.

בלתי מוגבל

 

בלתי מוגבל

 

בלתי מוגבל

 

בלתי מוגבל

 

מעוניינים בקבלת רישיון קבלן?
מתקשים לעלות את הסיווג שלכם?
מעוניינים להיות קבלנים ברשם הקבלנים?

דילוג לתוכן