רישום חברות ופרטיים

א. הרישום מאפשר בראש ובראשונה לקבלנים לקבל עבודות בסכומים גבוהים מכפי שניתן היה להם לקבל טרם הרישום. ע"פ חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, קבלן שאינו רשום ואין זה משנה אם הוא יחיד, חברה או שוטפות אינו יכול לבצע עבודות הנדסה בנאיות בכל תחום שהוא מעבר לסכום המותר ע"פ חוק. כיום עומד סכום זה על סך:
1. ענף ראשי 70,000 ש"ח
2. ענף משנה 40,039 ש"ח
דהיינו, קבלן שאינו רשום אינו ראשי לבצע עבודות הנדסה בנאיות מעבר לסכום זה. הגבלה זו מגבילה את הקבלן הפועל בתחום ואינה מאפשרת לקבלן לגדול ולהתפתח. קבלן שרשום בפנקס הקבלנים יוכל לבצע עבודות הנדסה בנאיות בהתאם לגבול הסיווג שלו הקבועה בטבלת הסיווג ע"פ תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות.

ב. לא זאת בלבד, כיום קבלן שאינו רשום בפנקס אינו מקבל אישורים לעובדים זרים, נושא העובדים הזרים ידוע לכל קבלן, מאחר וקשה למצוא עובדים מיומנים בתחום, פונים הקבלנים בבקשות להיתר העסקת עובדים זרים, ונדחים כלאחר יד וזאת מאחר והם אינם רשומים בפנקס הקבלנים.

ג. יתרון נוסף הינו האפשרות לגשת למכרזים עירוניים וממשלתיים, כיום ע"פ חוק חייבת הרשות המקומית ו/או ממשלת ישראל ו/או משרד הביטחון להעסיק קבלנים רשומים בלבד, אלו הם דרישות המכרז וללא רישום בפנקס לא ניתן לגשת למכרזים.

מכל האמור לעיל עולה כדי לקדם את העיסוק בתחום חייב/ת החברה , השותפות או היחיד להירשם בפנקס ובכך לסלול את דרכו להצלחה בתחום העבודות ההנדסה הבנאיות.

רישום קל מבצעת מזה שנים רבות רישום של חברות, שותפויות ויחידים בפנקס הקבלנים הן בענפים הראשיים והן בענפים המשניים, המומחיות שרכשה במשך השנים מאפשרת לה לבצע רישום בפנקס גם למי שאינו מחזיק בידו תעודת מהנדס או הנדסאי בניין, מומחיותה של רישום קל הינו בלמצוא פיתרונות ייחודיים לכל לקוח כדי שיתאפשר רישומו בפנקס הקבלנים.

מעוניינים בקבלת רישיון קבלן?
מתקשים לעלות את הסיווג שלכם?
מעוניינים להיות קבלנים ברשם הקבלנים?

דילוג לתוכן