מעקב ענף

בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות רשאי רשם הקבלנים לדרוש מקבלנים/חברות קבלניות  אשר את רישיונם קיבלו   על בסיס הכישורים של עובדיהם שיוכיחו את המשך העסקתם , את הפרויקטים ביצעו ואת תפקידם  של בעלי הכישורים בכל פרויקט ופרויקט שבוצע מיום קבלת הרישיון ו/או מיום המעקב ענף האחרון.

לתגובת הקבלן למקב ענף יש לצרף מסמכים ואסמכתאות להוכחת ההצהרות של הקבלן ושל עובדיו.

את הבקשה למעקב ענף יש להגיש באופן מכוון ולדייק בפרטים של העבודות שבוצעו.

הגשת בקשת ענף לא ערוכה כדין בהתאם לחוק רישום קבלנים ו/או אי הגשתה כלל עלולה להוות עבירה על חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות שבגינה רשאי אשם הקבלנים להוריד את הסיוג לחברה רשומה ו/או לשלול את רישיונה לאלתר.

רישום קל מלווה ומסייעת לקבלנים בתהליך ההתפתחות הכלכלית והעסקית . כחלק מתהליך זה רישום קל עורכת ומייעצת בבקשות  מעקב ענף. במשך שנים התמקצעו יועצי החברה בהגשות מעקב ענף, הם נמצאים בקשר יום יומי עם רשם הקבלנים לצורך טיפול בבקשות אלו והגשתן ערוכות בהתאם לכללים שנקבעו ע"י רשם הקבלנים.

מעוניינים בקבלת רישיון קבלן?
מתקשים לעלות את הסיווג שלכם?
מעוניינים להיות קבלנים ברשם הקבלנים?

דילוג לתוכן