רישום שותפויות ברשם השותפויות

רישום חברות ושותפויות בישראל מתבצע אצל רשם החברות והשותפויות, רישום קל תייעץ ותלווה את לקוחותיה ברישום חברה או השותפות תוך מתן דג על יעילות ומהירות ההליך מול רשם החברות והשותפויות.
כחלק מעיסוקנו העיקרי שהינו רישום קבלנים, לעיתים אנו נדרשים להמליץ ללקוח לפתוח חברה או שוטפות (תלוי במאפיינים של כל לקוח ולקוח) על כן כדי ליעיל את ההליך החלטנו ליתן גם שירות זה בעלות של סכום סמלי.

לצורך רישום שותפות יש לשלוח לרשם הודעה חתומה בידי כל השותפים הכוללת את הפרטים הבאים:

 

א. שם השותפות.

ב. מהות העסק דרך כלל.

ג. מקומו הראשי של העסק.

ד. מען רשום בישראל.

ה. שמו המלא, מענו והגדרתו של כל שותף.

ו. שמותיהם של השותפים המורשים לנהל את ענייני השותפות ולחתום בשמה, זולת אם כולם  מורשים לכך.

ז. תקופת קיומה של השותפות, אם נקבעה לה תקופה, ויום תחילתה.

מעוניינים בקבלת רישיון קבלן?
מתקשים לעלות את הסיווג שלכם?
מעוניינים להיות קבלנים ברשם הקבלנים?

דילוג לתוכן