רישום קבלן שיפוצים

הרישיון הנפוץ ביותר בפנקס הקבלנים הינו רישיון מס' 131 (שיפוצים) הסיבה שענף זה הינו הנפוץ ביותר הינה מאחר ונתינו הקלות  מהותיות בתנאי הסך לקבלת רישיון בענף השיפוצים.

בשנת 2019 שונו תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ובתקנות החדשות נקבע סיווג חדש 131 ק (קטן). אם עד לסוף שנת 2019 כל מי שנרשם בענף השיפוצים קיבל רישיון 131 א1 שאפשר לו לבצע עבודה בהתאם לסיווג  א1 (כיום כ 1.8 מיליון) מסוף שנת 2019 קבלן שנרשם בענף 131 יכול לבצע עבודה  בסיוג ק (כיום של 408,000 )

המטרה העיקרית של השינוי הייתה להכניס כמה שיותר קבלני שיפוצים תחת הרגולציה והפיקוח של רשם הקבלנים.

לא רק הסכומים השתנו אלא גם תנאי הסף. אומנם כל קבלן המבקש רישיון בענף 131 ק נדרש להוכיח לפחות כחמש שנות ניסיון אבל הניסיון הנדרש להוכחה הוא בסכומים קטנים מן הנדרש בכל ענף משנה אחר.

ייתר התנאים לא השתנו ועל כן קבלן המבקש להירשם בענף 131 ק חייב להיות:

  1. עוסק מורשה/ חברה בע"מ/ שותפות רשומה
  2. בעלי אישור ניהול ספרים וניכוי מס בתוקף.
  3. ללא רישום פלילי בשלוש השנים שקדמו ליום הגשת הבקשה.

השינוי בתקנות איפשר לקבלנים רבים שעד לשינוי לא עמדו בתנאי הסף להירשם בפנקס הקבלנים ועם הרישום לקבל את כל הזכויות שמקבל כל קבלן רשום בלי קשר לעובדה שהרישום הוא רישום ק (קטן)

 

כלומר, קבלן הרשום בענף 131 ק זכאי להעסיק עובדים פלשתינאים, להיקרא בתואר "קבלן"  וכל זכות אחר המגיעה לקבלן רשום

מעוניינים בקבלת רישיון קבלן?
מתקשים לעלות את הסיווג שלכם?
מעוניינים להיות קבלנים ברשם הקבלנים?

דילוג לתוכן