מספר קבלן במשרד הביטחון

מספר קבלן משרד הביטחון הינו רישיון שמאפשר גישה למכרזים שמפרסם משרד הביטחון.

כידוע משרד הביטחון הינו המשרד הממשלתי עם התקציב הגדול ביותר בארץ. המכרזים של משרד הביטחון הינם רבים ומגוונים, מבניית בסיסי צהל, בניית גדר המערכת בניית כבישים ותשתיות בערים ומסביב להם. המכרזים של משרד הביטחון נפרסים על כל התחומים בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות. כלומר משרד הביטחון מפרסם מכרזים לכל ענך משנה וענך ראשי הקבועים בחוק.

קבלן האוחז במספר קבלן במשרד הביטחון נהנה מיתרון משמעותי על מתחריו. היכולת להירשם למכרזים גדולים של משרד הביטחון ואף לזכות בהם הופכים קבלנים קטנים ובינוניים למגה קבלנים שמעסיקים קבלני משנה לביצוע עבודות במכרז.

יובהר כי על מנת לקבל מס ספק במרד הביטחון נדרשים לעמוד בקריטריונים מחמירים שנקבעים ע"י משרד הביטחון.

תנאי סף להגשת בקשה לקבלת מס' קבלן במשרד הביטחון הינם:

  1. רישיון קבלן באחד מהענפים הראשיים או המשניים
  2. רישיון קבלן מוכר
  3. תעודת יושר

רישום קל מלווה ומסייעת לקבלנים בתהליך ההתפתחות הכלכלית והעסקית . כחלק מתהליך זה רישום קל עורכת ומייעצת מספר קבלן/ מספר ספק במשרד הביטחון  . במשך שנים התמקצעו יועצי החברה בהגשות מספר קבלן/מספר ספק, הם נמצאים בקשר יום יומי עם משרד הביטחון לצורך טיפול בבקשות אלו והגשתן ערוכות בהתאם לכללים שנקבעו ע"י משרד הביטחון.

מעוניינים בקבלת רישיון קבלן?
מתקשים לעלות את הסיווג שלכם?
מעוניינים להיות קבלנים ברשם הקבלנים?

דילוג לתוכן